Aktualności

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

W sprawie organizacji pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w okresie wakacji roku szkolnego 2023/24

Z dnia 09.07.2024 r.

Szanowni Państwo!

Informuję o:


1)  Czasowym zawieszeniu działalności merytorycznej i sekretariatu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 na okres urlopowy:

  a) Poradnia w okresie 29.07 – 16.08.2024 r. za zgodą organu prowadzącego będzie zamknięta w związku z okresem urlopowym. W tym okresie zgłoszone sprawy nie będą realizowane, sekretariat Poradni będzie zamknięty dla interesantów, telefony nie będą obsługiwane, komunikacja z Poradnią będzie możliwa poprzez skrzynkę podawczą zamontowaną w siedzibie Poradni oraz elektronicznie i drogą e-mail).

2)  Czasowej zmianie organizacji pracy sekretariatu:

a) Sekretariat Poradni w okresie wakacji, od 09.07. do 26.07.2024 r. będzie czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00 – 15:00.

3)  Organizacji obsługi (konserwacji, sprzątania, inne):

  Do wiadomości pracowników PPP2.


        

         Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Mateusz Wiliński

"http://www.freepik.com"> autorstwo Freepik

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

W sprawie częściowego zawieszenia działalności
Poradni w dniu 20-21.06.2024 r.

Z dnia 18.06.2024 r.

Szanowni Państwo!

Informuję o częściowym zawieszeniu działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu w dniu 20.06.2024 r. (czwartek) i 21.06.2024 r. (piątek) w celu dokonania napraw gwarancyjnych ustalonych z wykonawcą (Art Bud. Remonty Ogólnobudowlane) obejmujących remont tarasu i likwidacje skutków zalania w pomieszczeniach Poradni.

 

We wskazanych dniach większość pomieszczeń (w tym sekretariat) w budynku Poradni będzie nieczynnych.

 

Pracownicy Poradni będą podejmować pracę:

a)  planowana jest wyjazdowa Rada Pedagogiczna (o charakterze analitycznym i szkoleniowym) kończąca rok szkolny, w trakcie których odbędzie się szkolenie pracowników w zakresie Standardów Ochrony Małoletnich dla pracowników Poradni.

b)   Z uwagi na zakończenie roku szkolnego przypadający w dniu 21.06.2024 r. pracownicy Poradni będą wykonywać swoją pracę w trybie zdalnym (w analogicznych dniach w ubiegłych latach szkolnych umawianie spotkań indywidualnych na terenie Poradni z dziećmi i rodzicami było utrudnione z uwagi na trwające uroczystości szkolne).

Sekretariat Poradni (z uwagi na trwające prace remontowe) będzie nieczynny. W trybie asynchronicznym obsługiwane będą: połączenia telefoniczne (oddzwanianie) i kontakty drogą mailową.

Informuje się ponadto, że ww. dni zostaną odpracowane w dniach 22.06. (sobota) i 29.06 r. (sobota).

We wskazanych dniach odpracowania, w godzinach 8:00 - 13:00 czynny będzie sekretariat dla klientów, obecny będzie Dyrektor Poradni a pracownicy Poradni będą mogli realizować zadania merytoryczne.


        

         Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Mateusz Wiliński

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

W sprawie zamknięcia Poradni w dniu 02.05.2024 r.

Z dnia 29.04.2024 r.

Szanowni Państwo! 

W imieniu swoim i zespołu pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu składam całej społeczności m. Poznań spokojnego wypoczynku w czasie weekendu majowego. 

Jednocześnie informuję, że Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu w dniu 02.05.2024 . będzie zamknięta.

Termin zamknięcia Poradni w trakcie majówki zostanie odpracowany w dniu  11.05.2023 r. (sobota). W tym dniu czynny będzie sekretariat, obecni będą pracownicy oraz dyrekcja Poradni oraz realizowane będą  umówione spotkania (w godzinach ustalonych). 


        

         Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Mateusz Wiliński

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

W sprawie godzin działania sekretariatu w dniach 27.12. - 29.12.23

Z dnia 22.12.2023 r.

Szanowni Państwo! 

W imieniu swoim i zespołu pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu składam całej społeczności m. Poznań serdeczne życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego roku. 

Jednocześnie informuję, że czas pracy sekretariatu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu w dniach 27.12. - 29.12.23 r. będzie skrócony. Sekretariat będzie urzędował w godzinach 8:00 - 15:00. 

We wskazanych dniach umówione spotkania będą odbywać się w godzinach ustalonych. 


        

         Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Mateusz Wiliński

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

W sprawie zamknięcia Poradni w dniach 30-31.10.2023 r.

Z dnia 27.10.2023 r.

Szanowni Państwo! 

Informuję, że za zgodą organu prowadzącego Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu będzie zamknięta w dniach 30.10.2023 r. oraz 31.10.2023 r. (w związku z przypadającym 01.11.2023 świętem Wszystkich Świętych). We wskazane dni:

a) Sekretariat nie będzie czynny dla interesantów.

b) Działalność merytoryczna Poradni nie będzie realizowana.

 

Wskazane dni zostaną odrobione w dniach 18.11.2023 r. oraz 25.11.2023 r. W dniach odrobienia nieobecności, w godzinach 8:00 – 13:00 czynny będzie sekretariat dla klientów, obecny będzie Dyrektor Poradni a pracownicy Poradni będą mogli umawiać spotkania.


Ponadto informuję, że w dniach 02.11.23 r. oraz 03.11.23 r. czas pracy sekretariatu będzie skrócony. Sekretariat będzie czynny od godziny 8:00 - 15:00. 


        

         Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Mateusz Wiliński

Oferta UKR Środek wakacji.pdf
Oferta PL Środek wakacji.pdf

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

w sprawie oferty zajęć w wakacje (środek wakacji)

Z dnia 04.07.2023 r.

Szanowni Państwo! 


Rozpoczęły się realizacja zajęć wakacyjnych „Wspólnie Łatwiej” finansowanych ze środków UNICEF. 


Aktualnie nadal zbieramy zgłoszenia na zajęcia organizowane w terminach 17.07-21.07., 24.07-28.07, 31.07-04.08 (są jeszcze wolne miejsca). W załączonych plikach z ofertą znajduję się rozpiska oferowanych zajęć wraz z charakterystyką adresatów i linkiem do arkusza umożliwiającym zgłoszenie dziecka na zajęcia. 


Zajęcia wakacyjne „Wspólnie Łatwiej” finansowane ze środków UNICEF kierowane są dla poznańskich dzieci i młodzieży; pochodzenia zarówno polskiego jak i ukraińskiego. Chcemy stworzyć dzieciom i młodzieży możliwość zabawy i spędzenia razem czasu, nawiązania nowych przyjaźni, rozwinięcia ważnych umiejętności bycia wspólnie ze sobą. Proponowane zajęcia mają charakter wspierający, integracyjny i rekreacyjny. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów (psychologów / pedagogów). W dwóch formach: grupy integrującej polsko - ukraińskiej i grupy integrującej ukraińskiej.Kontakt telefoniczny w sprawie zajęć: 532-696-222 / 882 - 367 - 030; od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 - 18:00


         Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Mateusz Wiliński

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

z dnia 26.06.2022 r.


W sprawie organizacji pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w okresie wakacji roku szkolnego 2022/23

1) Czasowe zawieszenie działalności merytorycznej i sekretariatu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 na okres urlopowy:

a) Poradnia w okresie 24.07 – 15.08.2023 r. (za wyłączeniem dnia świątecznego) za zgodą organu prowadzącego zawiesza swoją działalność w związku z okresem urlopowym. W tym okresie zgłoszone sprawy nie będą realizowane, sekretariat Poradni będzie zamknięty dla interesantów, telefony nie będą obsługiwane, komunikacja z Poradnią będzie możliwa poprzez skrzynkę podawczą zamontowaną w siedzibie Poradni oraz elektronicznie (skrzynka epuap; e-mail).

b) we wskazanym okresie 24.07 – 15.08.2023 r. (za wyłączeniem dnia świątecznego) odbywać się będą wakacyjne zajęcia grupowe organizowane przez Poradnię oraz wybrane zadania realizowane ze środków UNICEF.

c) we wskazanym okresie dyrektora Poradni będzie zastępować wskazany pracownik.

2) Czasowa zmiana organizacji pracy sekretariatu:

a) Sekretariat Poradni w okresie wakacji, od 10.07. do 24.07.2023 r. oraz od 15.08. do 18.08.2023 r. będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

b) Sekretariat Poradni od 26.06. do 10.07.2023 r. oraz od 21.08. do 31.08.2023 r. będzie działać w standardowych godzinach obsługi interesantów, tj. od 8:00 do 18:30 (poniedziałek - piątek).

3) Organizacja obsługi (konserwacji, sprzątania, inne):

Do wiadomości pracowników PPP2. Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Mateusz Wiliński

Oferta PL.docx
Oferta UKR.docx

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

w sprawie oferty zajęć w wakacje

Z dnia 12.06.2023 r.

Szanowni Państwo! 


Zbliża się koniec roku szkolnego – szczególnego, nie łatwego i ważnego dla nas wszystkich. Roku, za którym nam wspólnie i każdemu z osobna należą się WIELKIE gratulacje.

Wkrótce nastanie czas wakacji – z jednej strony przerwy od obowiązków szkolnych, a z drugiej okazji dla realizacji pasji, rozwijania siebie i nawiązywania nowych kontaktów i przyjaźni.

Z tej okazji chciałbym w imieniu zespołu zaprosić poznańskie dzieci i młodzież na zajęcia organizowane przez Centrum Wsparcia dla Osób z Ukrainy przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu (ze środków UNICEF).

Chcielibyśmy stworzyć dzieciom i młodzieży, zarówno rodowitym poznaniakom, jak i dzieciom pochodzącym z Ukrainy, możliwość wspólnej zabawy i spędzenia razem czasu, nawiązania nowych przyjaźni, rozwinięcia ważnych umiejętności bycia wspólnie ze sobą.

Zachęcam do zapoznania się z załączoną ofertą zajęć przedstawioną w języku polskim i ukraińskim. 


Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka lub nastolatka prosimy o wypełnienie formularzy deklaracji:

KLIKNIJ lub wpisz w przeglądarkę: https://forms.gle/1MMtaiHt1t4x89p88

KLIKNIJ lub wpisz w przeglądarkę: https://forms.gle/ykEgKFzACkAbADyo7


Kontakt telefoniczny w sprawie zajęć: 532-696-222; od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 - 18:00


         Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Mateusz Wiliński

"http://www.freepik.com">Designed by pch.vector / Freepik

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

W sprawie zamknięcia Poradni w dniu 09.06.2023 r.

Z dnia 07.06.2023 r.

Szanowni Państwo! 

Informuję, że za zgodą organu prowadzącego Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu będzie zamknięta w dniu 09.06.2023 r. (w czasie długiego weekendu). Tego dnia:

a) Sekretariat nie będzie czynny dla interesantów.

b) Działalność merytoryczna Poradni będzie ograniczona do spotkań w wybranych sprawach, które zostały wcześniej umówione.

 

Wskazany dzień zostanie odrobiony w dniu 17.06.2023 r. (sobota). We wskazanym dniu odrobienia nieobecności, w godzinach 8:00 – 13:00 czynny będzie sekretariat dla klientów, obecny będzie Dyrektor Poradni a pracownicy Poradni będą mogli umawiać spotkania.


         Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Mateusz Wiliński

"http://www.freepik.com">Designed by pch.vector / Freepik

Komunikaty Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu


W sprawie utrudnień z korzystania z usług Poradni w związku z wykonaniem napraw oraz planowanym zamknięciem Poradni na okres długiego weekendu majowego.

z dnia 13-04-2023 r.

Szanowni Państwo!

 

Na podstawie § 6. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz. U. 2020, poz. 1604) - w związku z wykonaniem ustalonych napraw gwarancyjnych oraz remontowych - w okresie 14.04.2023 r. do 03.05.2023 r. korzystanie z części usług Poradni będzie utrudnione.

a)     W dniach 14.04.2023 r. do 19.04.2023 r. wyłączone z użytku mogą być gabinety nr 4 i nr 5 oraz pomieszczenia sekretariatu.

We wskazanym okresie możliwy będzie kontakt z sekretariatem drogą telefoniczną i mailową. Odbiór dokumentów wydawanych przez Poradnię będzie następował w umówionym telefonicznie terminie i godzinie. Wnioski składane osobiście przyjmowane będą w wyznaczonym miejscu. Planowane spotkania i praca w gabinecie nr 4 / 5 w miarę możliwości będą przeniesione do innych pomieszczeń lub przełożone. 

b)  W dniach 17.04.2023 r. – 21.04.2023 r. wyłączone mogą być pomieszczenia nr 6 i nr 10.

Planowane spotkania i praca w gabinecie nr 6 / 10 w miarę możliwości będą przeniesione do innych pomieszczeń lub przełożone. 

c)    W dniach 28.05.2023 r. – 03.05.2023 r. (w trakcie długiego weekendu) z użytku wyłączone będą schody i gabinety umiejscowione na piętrze.

 Szczegółowy i na bieżąco aktualizowany harmonogram prac oraz wyłączeń gabinetów z użytku dostępny jest w Poradni. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Jednocześnie informuję, że za zgodą organu prowadzącego Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu będzie zamknięta w dniu 02.05.2023 r. (w czasie długiego weekendu).

Wskazany dzień zostanie odrobiony w dniu 13.05.2023 r. (sobota). We wskazanym dniu odrobienia nieobecności, w godzinach 8:00 – 13:00 czynny będzie sekretariat dla klientów, obecny będzie Dyrektor Poradni a pracownicy Poradni będą mogli umawiać spotkania.

   

         Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Mateusz Wilińskii

Obraz autorstwa Harryarts na Freepik 

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu


W sprawie pracy sekretariatu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w okresie świąteczno-noworocznym.


z dnia 16-12-2022 r.

Szanowni Państwo!

 


Szanowni Państwo informuję, że decyzją dyrektora w okresie od 23.12.2022 r. do dnia 30.12.2022 r. włącznie, sekretariat Poradni będzie czynny dla interesantów w godzinach od 8.00 do 15.00.

Z utrudnienia przepraszamy.

 

         Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Mateusz Wiliński

"http://www.freepik.com">Designed by pch.vector / Freepik

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

z dnia 21.11.2022 r.

Szanowni Państwo!

 

W związku z uchwałą NR LXX/1284/VIII/2022 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu poprzez zmianę siedziby z dniem 30 listopada 2022 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu zmienia swoją siedzibę

 

z ul. Sierakowskiej 23 w Poznaniu na ul. Chociszewskiego 56 w Poznaniu.

 

W związku z tym proszę wszystkich kontrahentów oraz podmioty współpracujące o aktualizację danych teleadresowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu, najpóźniej z dniem 30 listopada. Poniżej zamieszczam link do pełnego tekstu obwieszczenia wraz z załącznikami, które jest dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu. Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Mateusz Wiliński

"http://www.freepik.com">Designed by pch.vector / Freepik

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

z dnia 26.09.2022 r.

Pragnę z radością poinformować, że w nowym roku szkolnym Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 wznowiła swoją działalność w nowym miejscu, tj. przy Szkole Podstawowej nr 90 w Poznaniu (60 – 261 Poznań, ul. Chociszewskiego 56). Budynek zajmowany przez Poradnię posiada zewnętrzne oznaczenia ułatwiające dotarcie do Naszego miejsca. Trwają również pracę nad aktualizacją naszej strony internetowej i e-wizytówki naszej instytucji.

Przy starej siedzibie Poradni (przy ul. Sierakowskiej) pozostawione jest obwieszczenie oraz skrzynka podawcza, w której można pozostawiać dokumenty. Skrzynka ta jest regularnie obsługiwana przez pracowników Poradni.

W nowym budynku zajmowanym przez Poradnie poprawiły się warunki lokalowe. Aktualnie posiadamy salę umożliwiającą podjęcie pracy grupowej. W związku z tym zainicjowaliśmy pracę dotyczące rozbudowania oferty Poradni o zajęcia grupowe.

W bieżącym roku szkolnym chcemy powołać do działania następujące grupy:

a)       „Warsztaty dla mamy, taty” dedykowane rodzicom w wieku 6 – 10 lat (grupa mająca na celu wzmacnianie kompetencji rodzicielskich). Nabór: dyżur telefoniczny w poniedziałki 16:00 – 20:00 (do czasu rozpoczęcia spotkań grupy) pod numerem telefonu: 882-367-030, sms: „wyrażam chęć udziału w warsztatach mamy, taty”

b)       „Nasza grupa” dedykowane uczniom uczęszczającym do klas IV – VI (zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dedykowane dzieciom natrafiającym na trudności w relacjach rówieśniczych i innych relacjach społecznych). Nabór: dyżur telefoniczny w poniedziałki 16:00 – 20:00 (do czasu rozpoczęcia spotkań grupy) pod numerem telefonu: 882-367-030, sms: „wyrażam chęć udziału mojego dziecka w Naszej grupie”.

c)        Grupa edukacyjno – rozwojowa dla kobiet. Nabór: drogą pisemną w miejscu działania Poradni oraz sms na nr tel. 517178585. SMS o treści: „wyrażam chęć udziału w warsztatach dla kobiet”.

Szczegółowe informacje o grupach dostępne są w zakładkach "Do pobrania" --> "Dla nauczycieli" oraz "Dla rodziców". 

Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Mateusz Wiliński

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

z dnia 29.07.2022 r.

W sprawie czasowego zamknięcia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 na okres urlopowy.

 

Szanowni Państwo informuję, że za zgodą organu prowadzącego w dniach od 01.08.2022 r. do dnia 15.08.2022 r. włącznie (z uwagi na przypadające w tym dniu święto) Poradnia będzie zamknięta - w związku z okresem urlopowym (zapewnieniem nieprzerwanego wypoczynku pracownikom). 

Życzę pracownikom i osobom korzystającym z usług Poradni udanego wypoczynku przed podjęciem przygotowań do nowego roku szkolnego. 


 Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Mateusz Wiliński

'https://pl.freepik.com/zdjecia/kobieta' zdjęcie utworzone przez standret - pl.freepik.com

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

z dnia 08.07.2022 r.

Informuję, że w okresie od 11.07.2022 r. do 18.07.2022 r.:


 Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Mateusz Wiliński

'https://pl.freepik.com/zdjecia/kobieta' zdjęcie utworzone przez standret - pl.freepik.com

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

z dnia 24.06.2022 r.

W sprawie organizacji pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w okresie wakacji roku szkolnego 2021/22

 

Szanowni Państwo w związku z zawieszeniem działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 informuje, że w dniach 25.06.2022 r. oraz w okresie od 27.06.22 do 08.07.2022 r. możliwy będzie kontakt z Poradnią:

 


 Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Mateusz Wiliński

'https://pl.freepik.com/zdjecia/kobieta' zdjęcie utworzone przez standret - pl.freepik.com

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2  w Poznaniu

z dnia 08.06.2022 r. 

W sprawie organizacji pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w okresie wakacji roku szkolnego 2021/22

 

Szanowni Państwo w związku ze zmianą miejsca realizacji działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu informuję, że:

 

Za zgodą organu prowadzącego Poradnia będzie zamknięta na jeden dzień - 17.06.2022 r. - ze wskazaniem dnia do odpracowania w terminie 25.06.2022 r. (w godzinach 9:00 – 14:00). We wskazanym dniu odpracowania, w podanych godzinach czynny będzie sekretariat dla klientów, obecny będzie Dyrektor Poradni a pracownicy Poradni będą mogli realizować zadania związane z przygotowywaniem migracji wyposażenia i akt Poradni do nowej siedziby.

 

Za zgodą organu prowadzącego działalność merytoryczna Poradni (diagnozy, konsultacje, terapie) będzie zawieszona w okresie od 27.06. do 08.07.2022 r. We wskazanym okresie będzie odbywać się migracja wyposażenia oraz akt Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do budynku, w którym ma znajdować się nowa siedziba Poradni, tj. przy Szkole Podstawowej nr 90 w Poznaniu (60 – 261 Poznań, ul. Chociszewskiego 56) oraz dalsze prace adaptacyjne i instalacyjne w tym miejscu. W związku z tym utrudnione będzie dotarcie do oraz powrót uczniów z naszej placówki oraz organizacja dla nich zajęć diagnostycznych i terapeutycznych w placówce.

 

W omawianym okresie od 27.06. do 08.07.2022 r. możliwy będzie kontakt z Poradnią:

a) Sekretariat będzie czynny w godzinach 8:00 – 15:00 za pomocą środków komunikacji na odległość. W szczególności:

·  Obsługiwana będzie linia telefoniczna (61-852-85-58) oraz skrzynka pocztowa (sekretariat@ppp2poznan.pl) i elektroniczna skrzynka podawcza EPUAP (/PPP2Poznan/Skład_ESP).

·  Dokumenty będą wydawane w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym.

·  Wnioski składane do Poradni będą przyjmowane w formie elektronicznej drogą email /epuap lub fizycznie za pomocą skrzynki podawczej zainstalowanej w siedzibie poradni przy ulicy Sierakowskiej 23 – zgodnie z planowaną tam do montażu tablicą informacyjną.

b)   Wyznaczone i ogłoszone na stronie internetowej Poradni będą codzienne, dwugodzinne dyżury telefoniczne dyrekcji lub innego pracownika merytorycznego (logopedy, psychologa lub pedagoga).

 

Ponadto informuję, że za zgodą organu prowadzącego w dniach od 01.08.2022 r. do dnia 15.08.2022 r. włącznie (z uwagi na przypadające w tym dniu święto) Poradnia będzie zamknięta w związku z okresem urlopowym.

W okresach a) od dnia 11.07. do 29.07.2022 r. b) a następnie od dnia 16.08.2022 r. działalność Poradni będzie realizowana w niezależnym budynku przy Szkole Podstawowej nr 90 w Poznaniu (60 – 261 Poznań, ul. Chociszewskiego 56), w którym ma znajdować się nowa siedziba Poradni.


 Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Mateusz Wiliński

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2  w Poznaniu

z dnia 03.06.2022 r. 

Zgodnie z uchwałą nr LCIV/1195/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. (treść uchwały dostępna pod linkiem: https://bip.poznan.pl/bip/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-nr-2,1348/news/) informuję o zamiarze przekształcenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu poprzez zmianę siedziby

Z dniem 30 listopada 2022 r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu ma zmienić swoją siedzibę z ul. Sierakowskiej 23 w Poznaniu na ul. Chociszewskiego 56. 

Zmiana siedziby nie pociąga za sobą innych zmian organizacyjnych (nie zmienia się zakres realizowanych zadań, nie wiąże się z częściową likwidacją) ani zmian prawno - organizacyjnych.  Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Mateusz Wiliński

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2  w Poznaniu

z dnia 29.04.2022 r. 

Informuję, że za zgodą organu prowadzącego Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu Poradnia będzie zamknięta w dniu 02.05.2022 r

Dzień ten zostanie odpracowany w terminie:

14.05.2022 r. (sobota) w godzinach 9:00 - 14:00. 

We wskazanych dniach i godzinach czynny będzie sekretariat dla klientów, obecny będzie Dyrektor Poradni a pracownicy Poradni mogą umawiać spotkania. 


 Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Mateusz Wiliński

Оголошення директора 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2  w Poznaniu

від 24 березня 2022 року 

Пані та панове!


Повідомляємо, що з 28 березня 2022 року в Нашому Консультативному Центрі кожного:

Понеділка - в годинах - 15:00 - 18:30

Четверга -  в годинах - 15:00 - 18:30

проводитимуться чергування українською (та російською) мовою.


Усі бажаючі, які володіють цими мовами, можуть звернутися до Центру у вказані години особисто (на місці) та за телефоном (61) -852-85-58.


Крім того, з 28 березня 2022 року можна зв’язатися з Нами українською/російською мовами через електронну пошту, надіславши повідомлення на електронну скриньку sekretariat@ppp2poznan.pl. Зверніть увагу, що в такому разі може знадобитися додатковий час на обдумування відповіді на Ваше запитання.

  

Директор PP-P №2 у Познані


магістр Mateusz Wiliński

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2  w Poznaniu

z dnia 24.03.2022 r. 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od dnia 28.03.2022 r. w Naszej Poradni w każdy:

poniedziałek – w godzinach 15:00 – 18:30

czwartek – w godzinach 15:00 – 18:30

będą prowadzone dyżury w języku ukraińskim (i/lub języku rosyjskim).

Wszystkie zainteresowane osoby posługujące się tymi językami mogą we wskazanych godzinach kontaktować się z Poradnią osobiście (na miejscu) oraz pod numerem telefonu (61)-852-85-58.

Ponadto od 28.03.2022 r. możliwy jest kontakt w języku ukraińskim / rosyjskim drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na skrzynkę mailowa sekretariat@ppp2poznan.pl. Prosimy przy tym o uwzględnienie, że sformułowanie odpowiedzi mailowej może wymagać dodatkowego czasu.

  

Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Mateusz Wiliński

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2  w Poznaniu

z dnia 03.03.2022 r. 

Szanowni Państwo!

Na stronie internetowej Poradni, w zakładkach "Do Pobrania/Dla rodziców" oraz "Do Pobrania/Dla nauczycieli" publikujemy materiał opracowany przy konsultacji pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu pt. 

"Pomocnik edukacyjny - dla nauczycieli / rodziców oraz wszystkich osób wspierających osoby z Ukrainy". 

Materiał ma charakter otwarty i będzie w miarę możliwości uzupełniany / kontynuowany. 

Zachęcamy do zapoznania się z nim i przekazywania go osobom zainteresowanym. 


 Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Mateusz Wiliński

Grafika użyta za zgodą autora  ©Katarzyna Augustyniak  www.instagram.com/kasia.augustyniak.illu // www.illubra.com // behance.net/katarzynow

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2  w Poznaniu

z dnia 02.12.2021 r. 

Informuję, że za zgodą organu prowadzącego Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu Poradnia będzie zamknięta w dniach 24.12.2021 r. oraz 07.01.2022 r. 

Wyżej wymienione dni zostaną odpracowane w terminach:

4.12.2021 r. (sobota), 11.12.2021 r. (sobota) oraz 15.01.2022 r. (sobota) w godzinach 8:30 - 13:30. 

We wskazanych dniach i godzinach czynny będzie sekretariat dla klientów, obecny będzie Dyrektor Poradni a pracownicy Poradni mogą umawiać spotkania. 


 Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Mateusz Wiliński

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2  w Poznaniu

z dnia 25 maja 2020 r. 

Od dnia 25 maja br. wznawiam realizację zajęć diagnostycznych w tut. Poradni. Inne formy pomocy będą w najbliższym czasie udzielane zdalnie.

W okresie epidemii  SARS-CoV-2 w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia dla pracowników Poradni i osób korzystających z pomocy poradni, w szczególności dzieci, rodziców, opiekunów, nauczycieli wprowadzam od dnia dzisiejszego wewnętrzne procedury bezpieczeństwa. Można się z nimi zapoznani na stronie internetowej poradni pod adresem https://www.ppp2poznan.pl w zakładce Do pobrania/Dla rodziców.

Wszelkie wizyty w poradni należy uzgadniać telefonicznie. Telefon poradni o numerze 61 852 85 58 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Z poradnią można się także porozumieć za pomocą poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@ppp2poznan.pl.  Poczta przychodząca jest monitorowana od 8.00 do 20.00 każdego dnia.

Zgłoszenia, wnioski i inne dokumenty można wrzucać do skrzynki pocztowej zamontowanej przy wejściu do poradni.


 Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Piotr Wiliński

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2  w Poznaniu

z dnia 4 maja 2020 r.

Na podstawie  § 18 ust. 2 pkt.2 Rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (DZ. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.) za zgodą organu prowadzącego z dnia 4 maja 2020 r. zawieszam w dniach od 4 do 24 maja br. zajęcia realizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu.

We wskazanym okresie pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana zdalnie.

Telefon poradni o numerze 61 852 85 58 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. Dyżury w poradni pełnią psycholodzy i pedagodzy. Z poradnią można się także porozumieć za pomocą poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@ppp2poznan.pl.  

Poczta przychodząca jest monitorowana od 8.00 do 20.00 każdego dnia.

Zgłoszenia, wnioski i inne dokumenty można wrzucać do skrzynki pocztowej zamontowanej przy wejściu do poradni.

 

Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Piotr Wiliński

Komunikat nr 2 Dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2  w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2020 r.


Informuję, że w okresie od 26 kwietnia do 24 maja br. w każdy poniedziałek w godz. od 16.00 do 18.00 pełnię dyżur telefoniczny dla nauczycieli, rodziców oraz pełnoletnich uczniów.


We wskazanym czasie jestem dostępny pod numerem telefonu 882-367-030.


Można się także ze mną skontaktować pisząc SMS-a pod wskazany numer telefonu lub pisząc do mnie na adres p.wilinski@ppp2poznan.pl.

 

Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Piotr Wiliński

Komunikat nr 1 Dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2  w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2020 r.

Na podstawie § 2. ust. 1a  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, poz. 492, poz. 595, poz. 642, poz. 742) ograniczam działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

od dnia 26.04. do dnia 24.05.br.

We wskazanym okresie pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana zdalnie.

Telefon poradni o numerze 61 852 85 58 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00. Dyżury w poradni pełnią psycholodzy i pedagodzy. Z poradnią można się także porozumieć za pomocą poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@ppp2poznan.pl.  

Poczta przychodząca jest monitorowana od 8.00 do 20.00 każdego dnia.

Zgłoszenia, wnioski i inne dokumenty można wrzucać do skrzynki pocztowej zamontowanej przy wejściu do poradni.

 

Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Piotr Wiliński

Komunikat Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
nr 2 w Poznaniu

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie § 2. ust. 1a  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, poz. 492, poz. 595, poz. 642): 

ograniczam działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
w Poznaniu od dnia 6.04. do dnia 26.04.br.


We wskazanym okresie pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana zdalnie.

Telefon poradni o numerze 61 852 85 58 czynny jest od poniedziałku
do piątku w godz. 10.00-15.00. Dyżury w poradni pełnią psycholodzy
i pedagodzy. Z poradnią można się także porozumieć za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 


Poczta przychodząca jest monitorowana od 8.00 do 20.00 każdego dnia.

Komunikat Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
nr 2 w Poznaniu

z dnia 24 marca 2020 r.


Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu uruchomiła
od dnia 25 marca br. dyżury psychologów dla mieszkańców Miasta Poznania:

- od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-17.00 pod numerem telefonu:
882 366 982

- cały tydzień  w godz. 18.00-20.00 pod numerem telefonu: 882 366 987.


Potrzeby konsultacji z psychologiem można zgłaszać także na adres ppp.nr2.poznan@gmail.com podając imię i nazwisko oraz numer swojego telefonu oraz wskazanie możliwego czasu rozmowy. Psycholodzy oddzwaniają do osób zgłaszających się w godz. od 10.00 do 20.00.
Poczta przychodząca jest monitorowana od 8.00 do 20.00 każdego dnia.