Aktualności

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

z dnia 02.12.2021 r.

Informuję, że za zgodą organu prowadzącego Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu Poradnia będzie zamknięta w dniach 24.12.2021 r. oraz 07.01.2022 r.

Wyżej wymienione dni zostaną odpracowane w terminach:

4.12.2021 r. (sobota), 11.12.2021 r. (sobota) oraz 15.01.2022 r. (sobota) w godzinach 8:30 - 13:30.

We wskazanych dniach i godzinach czynny będzie sekretariat dla klientów, obecny będzie Dyrektor Poradni a pracownicy Poradni mogą umawiać spotkania.


Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Mateusz Wiliński

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

z dnia 25 maja 2020 r.

Od dnia 25 maja br. wznawiam realizację zajęć diagnostycznych w tut. Poradni. Inne formy pomocy będą w najbliższym czasie udzielane zdalnie.

W okresie epidemii SARS-CoV-2 w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia dla pracowników Poradni i osób korzystających z pomocy poradni, w szczególności dzieci, rodziców, opiekunów, nauczycieli wprowadzam od dnia dzisiejszego wewnętrzne procedury bezpieczeństwa. Można się z nimi zapoznani na stronie internetowej poradni pod adresem https://www.ppp2poznan.pl w zakładce Do pobrania/Dla rodziców.

Wszelkie wizyty w poradni należy uzgadniać telefonicznie. Telefon poradni o numerze 61 852 85 58 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Z poradnią można się także porozumieć za pomocą poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@ppp2poznan.pl. Poczta przychodząca jest monitorowana od 8.00 do 20.00 każdego dnia.

Zgłoszenia, wnioski i inne dokumenty można wrzucać do skrzynki pocztowej zamontowanej przy wejściu do poradni.


Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Piotr Wiliński

Komunikat Dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

z dnia 4 maja 2020 r.

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt.2 Rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (DZ. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.) za zgodą organu prowadzącego z dnia 4 maja 2020 r. zawieszam w dniach od 4 do 24 maja br. zajęcia realizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu.

We wskazanym okresie pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana zdalnie.

Telefon poradni o numerze 61 852 85 58 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. Dyżury w poradni pełnią psycholodzy i pedagodzy. Z poradnią można się także porozumieć za pomocą poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@ppp2poznan.pl.

Poczta przychodząca jest monitorowana od 8.00 do 20.00 każdego dnia.

Zgłoszenia, wnioski i inne dokumenty można wrzucać do skrzynki pocztowej zamontowanej przy wejściu do poradni.

Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Piotr Wiliński

Komunikat nr 2 Dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2020 r.


Informuję, że w okresie od 26 kwietnia do 24 maja br. w każdy poniedziałek w godz. od 16.00 do 18.00 pełnię dyżur telefoniczny dla nauczycieli, rodziców oraz pełnoletnich uczniów.


We wskazanym czasie jestem dostępny pod numerem telefonu 882-367-030.


Można się także ze mną skontaktować pisząc SMS-a pod wskazany numer telefonu lub pisząc do mnie na adres p.wilinski@ppp2poznan.pl.

Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Piotr Wiliński

Komunikat nr 1 Dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2020 r.

Na podstawie § 2. ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, poz. 492, poz. 595, poz. 642, poz. 742) ograniczam działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

od dnia 26.04. do dnia 24.05.br.

We wskazanym okresie pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana zdalnie.

Telefon poradni o numerze 61 852 85 58 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00. Dyżury w poradni pełnią psycholodzy i pedagodzy. Z poradnią można się także porozumieć za pomocą poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@ppp2poznan.pl.

Poczta przychodząca jest monitorowana od 8.00 do 20.00 każdego dnia.

Zgłoszenia, wnioski i inne dokumenty można wrzucać do skrzynki pocztowej zamontowanej przy wejściu do poradni.

Dyrektor PP-P nr 2 w Poznaniu

mgr Piotr Wiliński

Komunikat Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
nr 2 w Poznaniu

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie § 2. ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, poz. 492, poz. 595, poz. 642):

ograniczam działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
w Poznaniu od dnia 6.04. do dnia 26.04.br.


We wskazanym okresie pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana zdalnie.

Telefon poradni o numerze 61 852 85 58 czynny jest od poniedziałku
do piątku w godz. 10.00-15.00. Dyżury w poradni pełnią psycholodzy
i pedagodzy. Z poradnią można się także porozumieć za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:


Poczta przychodząca jest monitorowana od 8.00 do 20.00 każdego dnia.

Komunikat Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
nr 2 w Poznaniu

z dnia 24 marca 2020 r.


Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu uruchomiła
od dnia 25 marca br. dyżury psychologów dla mieszkańców Miasta Poznania:

- od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-17.00 pod numerem telefonu:
882 366 982

- cały tydzień w godz. 18.00-20.00 pod numerem telefonu: 882 366 987.


Potrzeby konsultacji z psychologiem można zgłaszać także na adres ppp.nr2.poznan@gmail.com podając imię i nazwisko oraz numer swojego telefonu oraz wskazanie możliwego czasu rozmowy. Psycholodzy oddzwaniają do osób zgłaszających się w godz. od 10.00 do 20.00.
Poczta przychodząca jest monitorowana od 8.00 do 20.00 każdego dnia.