RODO

Informacja-dot.-Ochrony-Danych-Osobowych.pdf

Informacja o Inspektorach Ochrony Danych

Dane kontaktowe do Inspektorów Ochrony Danych osobowych

Klauzula informacyjna ogolna .docx

Ogólna klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla wszystkich osób korzystających z usług Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu.

Klauzula-informacyjna-dot.-monitoringu-wizyjnego-oraz-ewidencji-wejsc.docx

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego i rejestru wejść

Klauzula informacyjna dla wszystkich osób korzystających z usług Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu.


Klauzula informacyjna uczeń pełnoletni.docx

Klauzula informacyjna - uczeń pełnoletni

Klauzula informacyjna kontrahenci.docx

Klauzula informacyjna - kontrahenci

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowiska niepedagogiczne.docx

Klauzula informacyjna - kandydaci do pracy 1.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowiska pedagogiczne.docx

Klauzula informacyjna - kandydaci do pracy 2.

Klauzule informacyjne dotyczące programów lub projektów o ograniczonym czasie trwania

2024-04-01 Klauzula informacyjna SOM.pdf

Klauzula informacyjna - Spotkania wokół Standardów Ochrony Małoletnich w 2024 r.

2024-04-01 Klauzula informacyjna KZP.pdf

Klauzula informacyjna - Kondycja i zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w 2024 r.