Kontakt
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu

ul. Sierakowska 23; 60-367 Poznań (tylko skrzynka podawcza),

ul. Chociszewskiego 56 Poznań; 60-261 (miejsce realizacji działalności i adres do korespondencji).Telefon: 61) 852 85 58

E-mail: sekretariat@ppp2poznan.pl