Kontakt
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu

ul. Sierakowska 23

60-367 Poznań


Telefon: 61) 852 85 58

E-mail: sekretariat@ppp2poznan.pl