Zespół

Logopedzi

Bogdanowska Bernadeta

Pedagog / logopeda. W poradni zajmuje się indywidualną terapią i diagnozą pedagogiczną dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, prowadzeniem warsztatów i treningów umiejętności wychowawczych dla rodziców. 

Ernt Joanna

Logopeda / neurologopeda. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i młodziezy. W obszarze jej zainteresowań zawodowych są wady wymowy oraz zaburzenia mowy i języka o różnej etiologii, w tym opóźniony rozwój mowy, dysglosja, oligofazja, afazja.

Kurtyka Agnieszka

Pedagog, logopeda. W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną oraz logopedyczną dzieci i młodzieży, a także prowadzeniem indywidualnej terapii pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Tronowska-Niemir Dorota

Pedagog, logopeda. W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną i logopedyczną dzieci i młodzieży oraz prowadzi terapię w tych zakresach. 

Pedagodzy

Bednarz Hanna

Pedagog, terapeuta, nauczyciel akademicki. W poradni zajmuje się pracą z dziećmi z różnorodnymi trudnościami w uczeniu się i ich rodzicami, prowadzeniem warsztatów i treningów umiejętności wychowawczych, pracuje  w oparciu o koncepcje NVC i rodzicielstwa bliskości. 

Bogdanowska Bernadeta

Pedagog / logopeda. W poradni zajmuje się indywidualną terapią i diagnozą pedagogiczną dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, prowadzeniem warsztatów i treningów umiejętności wychowawczych dla rodziców. 

Flis Marzena

Kurtyka Agnieszka

Pedagog, logopeda. W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną oraz logopedyczną dzieci i młodzieży, a także prowadzeniem indywidualnej terapii pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Majchrzak Anna

Pedagog, terapeuta. W poradni zajmuje się indywidualną terapią pedagogiczną i diagnozą dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych a także wsparciem ich rodziców i nauczycieli.

Paul Ewa

Pedagog, terapeuta, specjalista pedagogiki leczniczej z doświadczeniem pracy w placówce integracyjnej. W poradni zajmuje się diagnozą trudności w nauce i zachowaniu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; udzielaniem wsparcia ich rodzicom, wychowawcom i nauczycielom. 

Raubo Marita

Pedagog terapeuta, mediator rodzinny. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży; wcześniej nauczyciel w szkole podstawowej i liceum, kierownik świetlicy socjoterapeutycznej, pedagog szkolny, pedagog w Ośrodku Profilaktyki Niepowodzeń Szkolnych „Szpak”. 

Skiera Violetta

Pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, pedagog szkolny. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, indywidualną terapią trudności szkolnych, w tym specyficznych oraz doradztwem pedagogicznym dla rodziców. 

Szedler Aleksander

Pedagog. W poradni zajmuje się diagnozą trudności w nauce oraz interwencją profilaktyczną - wychowawczą

Trawkowska Ewa

Pedagog. W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną i terapią pedagogiczną; prowadzi również zajęcia grupowe.

Wiliński Piotr

Pedagog, nauczyciel akademicki. W ramach współpracy z poradnią zajmuje się udzielaniem różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym interwencją kryzysową i poradnictwem w zakresie rozwiązywania problemów w obszarze edukacji i wychowania oraz uzależnień. 

Psycholodzy

Budzowska Ewa

Psycholog i psychoterapeuta z 35 letnim stażem pracy. W poradni zajmuje się pracą diagnostyczno – terapeutyczną w relacjach z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 

Szczęsna- Fluder Kinga

Psycholog. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci oraz udzielanie wsparcia bezpośredniego w formie konsultacji i porad.

Jaroniewska-Augustyniak Zofia

Psycholog, psychoterapeuta z długim stażem pracy. W poradni zajmuje się pracą diagnostyczno-terapeutyczną w relacjach z młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi działania terapeutyczne w  nurcie eklektycznym, krótkoterminowym i długoterminowym. Ma liczne doświadczenia w przeprowadzaniu interwencji kryzysowej. 

Popielarz Emilia

Psycholog. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży oraz wsparciem bezpośrednim dla dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach osobistych i edukacyjnych

Piątkowska Monika

Psycholog, psychoterapeuta. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, terapią indywidualną i rodzinną

Rutkowska-Tutak Danuta

Psycholog, specjalista do spraw interwencji kryzysowej, psychoterapeuta. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną, interwencję kryzysową oraz poradnictwo w zakresie psychosomatyki  i somatopsychologii. Pracuje metodami poznawczo-behawioralnymi. 

Scholz-Fiedorek Beata

Psycholog, biolog, certyfikowana psychoterapeuta Gestalt, terapeutka brainspottingu, specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej. W poradni prowadzi psychoterapię indywidualną i grupy edukacyjno-rozwojowe dla kobiet

Voichuk Anastasiia

Psycholog. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży. 

Więcław Jakub

Psycholog. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, terapią indywidualną i rodzinną, prowadzeniem zajęć warsztatowych dla rodziców i grup wsparcia dla nauczycieli, psychologów oraz pedagogów szkolnych. Wcześniej - psycholog szkolny w jednej z poznańskich szkół podstawowych. 

Wiliński Mateusz

Psycholog, nauczyciel akademicki, dyrektor poradni. W poradni zajmuje się udzielaniem różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej (w tym interwencją edukacyjną i kryzysową) oraz diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży. Realizował zadania pierwszego kontaktu oraz wspierania ludzi w sytuacjach kryzysowych w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Poznaniu.