Zespół

Logopedzi

Tronowska-Niemir Dorota

Pedagog, logopeda. W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną i logopedyczną dzieci i młodzieży oraz prowadzi terapię w tych zakresach.

Undrych Krystyna

Psycholog, logopeda z 40 letnim stażem pracy. W poradni zajmuje się udzielaniem różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz diagnozą i terapią logopedyczną (w tym terapią zaburzeń płynności mówienia).

Pedagodzy

Bednarz Hanna

Pedagog, terapeuta, nauczyciel akademicki. W poradni zajmuje się pracą z dziećmi z różnorodnymi trudnościami w uczeniu się i ich rodzicami, prowadzeniem warsztatów i treningów umiejętności wychowawczych, pracuje w oparciu o koncepcje NVC i rodzicielstwa bliskości.

Bogdanowska Bernadeta

Pedagog. W poradni zajmuje się indywidualną terapią i diagnozą pedagogiczną dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, prowadzeniem warsztatów i treningów umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Flis Marzena


Kurtyka Agnieszka


Majchrzak Anna

Pedagog. W poradni zajmuje się indywidualną terapią pedagogiczną i diagnozą dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, prowadzi zajęcia grupowe metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Paul Ewa

Pedagog, terapeuta, specjalista pedagogiki leczniczej z doświadczeniem pracy w placówce integracyjnej. W poradni zajmuje się diagnozą trudności w nauce i zachowaniu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; udzielaniem wsparcia ich rodzicom, wychowawcom i nauczycielom.

Raubo Marita

Pedagog terapeuta, mediator rodzinny. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży; wcześniej nauczyciel w szkole podstawowej i liceum, kierownik świetlicy socjoterapeutycznej, pedagog szkolny, pedagog w Ośrodku Profilaktyki Niepowodzeń Szkolnych „Szpak”.

Skiera Violetta

Pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, pedagog szkolny. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, indywidualną terapią trudności szkolnych, w tym specyficznych oraz doradztwem pedagogicznym dla rodziców.

Sobalak Klaudia

Pedagog, socjoterapeuta. W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży (klas 0-VIII) oraz terapią pedagogiczną uczniów klas 0-III. Posiada kwalifikacje do prowadzenia grup metodą ruchu rozwijającego wg W. Sherborne oraz grup socjoterapeutycznych. Wcześniej - pedagog szkolny w poznańskich szkołach podstawowych oraz terapeuta w Ośrodku Profilaktyki Niepowodzeń Szkolnych „Szpak”.

Werlichowicz-Perz Anna

Pedagog, terapeuta. W poradni zajmuje się diagnozą trudności w nauce oraz terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży.

Wiliński Piotr

Pedagog, nauczyciel akademicki. W poradni zajmuje się udzielaniem różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym interwencją kryzysową i poradnictwem w zakresie rozwiązywania problemów w obszarze edukacji i wychowania.

Psycholodzy

Budzowska Ewa

Psycholog i psychoterapeuta z 35 letnim stażem pracy. W poradni zajmuje się pracą diagnostyczno – terapeutyczną w relacjach z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Cieślak-Karbowy Anastazja


Jaroniewska-Augustyniak Zofia

Psycholog, psychoterapeuta z długim stażem pracy. W poradni zajmuje się pracą diagnostyczno-terapeutyczną w relacjach z młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi działania terapeutyczne w nurcie eklektycznym, krótkoterminowym i długoterminowym. Ma liczne doświadczenia w przeprowadzaniu interwencji kryzysowej.

Piątkowska Monika

Psycholog, psychoterapeuta. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, terapią indywidualną i rodzinną.

Rutkowska-Tutak Danuta

Psycholog, specjalista do spraw interwencji kryzysowej, psychoterapeuta. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną, interwencję kryzysową oraz poradnictwo w zakresie psychosomatyki i somatopsychologii. Pracuje metodami poznawczo-behawioralnymi.

Szczęsna-Fluder Kinga


Scholz-Fiedorek Beata

Psycholog, biolog, psychoterapeuta Gestalt w procesie szkolenia, specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej. W poradni zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną.

Waroczyk-Mikołajczak Olga

Psycholog, psychoterapeuta. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, terapią indywidualną i rodzinną (w nurcie systemowym). Pracownik Poradni Rozwoju i Wsparcia Psychicznego UAM - gdzie zajmuje się terapią indywidualną studentów.

Więcław Jakub

Psycholog. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, terapią indywidualną i rodzinną, prowadzeniem zajęć warsztatowych dla rodziców i grup wsparcia dla nauczycieli, psychologów oraz pedagogów szkolnych. Wcześniej - psycholog szkolny w jednej z poznańskich szkół podstawowych.

Wiliński Mateusz

Psycholog, nauczyciel akademicki, dyrektor poradni. W poradni zajmuje się udzielaniem różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej (w tym interwencją edukacyjną i kryzysową) oraz diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży. Realizował zadania pierwszego kontaktu oraz wspierania ludzi w sytuacjach kryzysowych w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Poznaniu.