Współpraca

Nasi Partnerzy:

Fundacja Sięgnij Pomoc

Fundacja Sięgnij Pomoc działa przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu od 08.2023 roku wspierając inicjatywy i działalność Poradni. 

Biuro Rzeczniczki Praw Uczniowskich w Poznaniu

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 prowadzi Biuro Rzeczniczki Praw Uczniowskich w Poznaniu współpracując z Rzeczniczką Agatą Dawidowską. 

Wydział Prawa i Administracji UAM

W dniu 22 marca 2024 roku Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu prof. dr hab. Tomasz Nieborak oraz Rzeczniczka Praw Uczniowskich w Poznaniu Radczyni prawna Agata Dawidowska i Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu Mateusz Wiliński podpisali porozumienie o współpracy. W spotkaniu uczestniczył również pełnomocnik Dziekana do spraw współpracy ze szkołami – Dawid Szulc.

Podpisane porozumienie zakłada, iż współpraca pomiędzy stronami obejmować będzie w szczególności organizowanie wspólnych warsztatów, seminariów, wykładów oraz szkoleń, z których korzystać będą mogli studenci, pracownicy oraz nauczyciele wielkopolskich jednostek systemu oświaty. Tematyka wymienionych przedsięwzięć koncentrować ma się na zagadnieniach edukacji prawnej, praw dziecka, praw ucznia oraz szeroko pojmowanego prawa oświatowego. Współpraca obejmie również poradnictwo prawne Kliniki Prawa UAM w zakresie prawa oświatowego. 

Nasze wspólne inicjatywy:

Spotkania wokół Standardów Ochrony Małoletnich - m. Poznań 2024

Projekt szkoleniowy dla nauczycieli samorządowych jednostek oświatowych realizowany przez Biuro Rzeczniczki Praw Uczniowskich przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu we współpracy z Fundacją Sięgnij Pomoc w roku 2024. 

2024 Sprawozdanie SOM (finalne).pdf

Biuro Rzecznika Praw Uczniowskich w Poznaniu 2023-nadal

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu od 06.09.2024 r. prowadzi Biuro Rzeczniczki Praw Uczniowskich w Poznaniu (jako swoją komórkę organizacyjną). 

Centrum Wsparcia dla Osób z Ukrainy 2022-23

Projekt realizowany we współpracy z M. Poznań oraz UNICEF w latach 2022-23. W Poradni realizowano działania związane z utworzeniem Centrum Pomocy dla Osób z Ukrainy.