Współpraca

Nasi Partnerzy:

Fundacja Sięgnij Pomoc

Fundacja Sięgnij Pomoc działa przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu od 08.2023 roku wspierając inicjatywy i działalność Poradni. 

Biuro Rzeczniczki Praw Uczniowskich w Poznaniu

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 prowadzi Biuro Rzeczniczki Praw Uczniowskich w Poznaniu współpracując z Rzeczniczką Agatą Dawidowską. 

Nasze wspólne inicjatywy:

Spotkania wokół Standardów Ochrony Małoletnich - m. Poznań 2024

Projekt szkoleniowy dla nauczycieli samorządowych jednostek oświatowych realizowany przez Biuro Rzeczniczki Praw Uczniowskich przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu we współpracy z Fundacją Sięgnij Pomoc w roku 2024. 

Biuro Rzecznika Praw Uczniowskich w Poznaniu 2023-nadal

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu od 06.09.2024 r. prowadzi Biuro Rzeczniczki Praw Uczniowskich w Poznaniu (jako swoją komórkę organizacyjną). 

Centrum Wsparcia dla Osób z Ukrainy 2022-23

Projekt realizowany we współpracy z M. Poznań oraz UNICEF w latach 2022-23. W Poradni realizowano działania związane z utworzeniem Centrum Pomocy dla Osób z Ukrainy.